Tổng Hợp

Exercise 11 – Listen to Ordinal Number – Nghe số thứ tự – IELTS Listening

single imageOrdinal Number (số thứ tự) là một nội dung trong tiếng Anh mà gần như mọi người đều phải biết. Việc nắm được số thứ tự (ordinal number) sẽ giúp chúng ta kiểm soát được việc diễn đạt NGÀY – THÁNG, Thứ Tự, và nhiều nội dung khác.
Nếu bạn đang học IELTS, thì hãy nhớ rằng kỳ thi IELTS Listening chắc chắn sẽ có nội dung về Ordinal Number (số thứ tự) đấy nhé!
Trong video này, đầu tiên chúng ta sẽ luyện Đọc Lại những con số thứ tự phổ biến (gần như hết luôn…) trong tiếng Anh. Sau đó chúng ta sẽ là một số bài tập NGHE liên quan.

Chúc các bạn học tập hiệu quả.

Cardinal Number Ordinal Number
1 (one) 1st (first)
2 (two) 2nd (second)
3 (three) 3rd (third)
4 (four) 4th (fourth)
5 (five) 5th (fifth)
6 (six) 6th (sixth)
7 (seven) 7th (seventh)
8 (eight) 8th (eighth)
9 (nine) 9th (ninth)
10 (ten) 10th (ten)
11 (eleven) 11th (eleventh)
12 (twelve) 12th (twelfth)
13 (thirteen) 13th (thirteenth)
14 (fourteen) 14th (fourteenth)
15 (fifteen) 15th (fifteenth)
16 (sixteen) 16th (sixteenth)
17 (seventeen) 17th (seventeenth)
18 (eighteen) 18th (eighteenth)
19 (nineteen) 19th (nineteenth)
20 (twenty) 20th (twentieth)
21 (twenty-one) 21st (twenty-first)
22 (twenty-two) 22nd (twenty-second)
23 (twenty-three) 23rd (twenty-third)
24 (twenty-four) 24th (twenty-fourth)
25 (twenty-five) 25th (twenty-fifth)
26 (twenty-six) 26th (twenty-sixth)
27 (twenty-seven) 27th (twenty-seventh)
28 (twenty-eight) 28th (twenty-eighth)
29 (twenty-nine) 29th (twenty-ninth)
30 (thirty) 30th (thirtieth)
40 (forty) 40th (fortieth)
50 (fifty) 50th (fiftieth)
60 (sixty) 60th (sixtieth)
70 (seventy) 70th (seventieth)
80 (eighty) 80th (eightieth)
90 (ninety) 90th (ninetieth)
100 (one hundred) 100th (one hundredth)
1000 (one thousand) 1000th (one thousandth)
————————
Có lẽ các bạn cũng sẽ thích:
_Giao Tiếp Tiếng Anh

_English Vocabulary:

_Ngữ Pháp Tiếng Anh:

_Tự học IELTS:

————————
Contact Us:
_Website:
_Facebook:
_Youtube:
———————
#ordinalnumber #ieltslisteningexercise #ieltslisteningtest

Nguồn: https://new-weekend.com/

Xem thêm bài viết khác: https://new-weekend.com/tong-hop/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like